Sjöhistoriska ökar stöd till kulturhistoriska fartyg
Ångfartyget Norrtelje, Norrtälje. Foto: Martin Prieto Beaulieu

Sjöhistoriska museet har tilldelat ett rekordstort stöd på 1,5 miljoner kronor för att stödja renoveringar av 14 kulturhistoriska fartyg runt om i landet. Behovet av stöd är stort då många fartyg behöver omfattande renoveringar. Ett av de största projekten är renoveringen av träskrovet på det 120-åriga segelfartyget Sarpen i Simrishamn. Ångfartyget Norrtälje, byggt 1899, som nyligen genomfört omfattande arbete med att byta plåt under vattenlinjen, får också del av stödet.

Museichef Mats Djurberg betonar det viktiga engagemanget från ideella och privata aktörer, och ökningen av museets stöd, även om fartygsägaren fortfarande står för huvuddelen av reparationskostnaderna.

Stödet fördelas till 14 fartyg, varav sju är segelfartyg, tre fiskebåtar av olika storlek, tre ångfartyg och ett tidigare örlogsfartyg. Speciellt viktigt är stödet till fiskebåtar, med tanke på de som nyligen blivit k-märkta och för att undvika att fler historiska fartyg går till upphuggning.

Fartygsägare till historiskt värdefulla fartyg kan ansöka om stöd. I år har 33 fartyg ansökt om totalt 7 miljoner kronor. Prioritet ges till fartyg som är tillgängliga för allmänheten för att fler ska kunna ta del av deras historia.

Läs mer här: https://www.sjohistoriska.se/om-sjohistoriska/pressrum/sjohistoriska-okar-renoveringsstod-till-kulturhistoriska-fartyg

Foto: Martin Prieto Beaulieu