Dokument

Här hittar du de senaste dokumenten som är relevanta för oss båtvårdare:

Det rörliga kulturarvet (PDF)

Lägesanalys avseende bottenfärg på träbåtar (PDF)

Alkylatbensin (PDF)

Stärkt Bevaranderätt! (PDF)

Varvsklausul om handräckning mm (PDF)

Övergivna båtar (PDF)