Axel Wenblad: Ny vice ordförande i BHRF med visioner för vårt maritima kulturarv

Axel Wenblad utsågs till vice ordförande vid senaste årsmötet för BHRF. Med en imponerande meritlista som inkluderar internationell erfarenhet och roller som generaldirektör för Fiskeriverket samt ordförande i Världsnaturfonden WWF, en av Sveriges största miljöorganisationer, är han en riktig tungviktare inom miljövården. Hans unika kunskaper och erfarenheter kommer att vara mycket värdefulla för BHRF, särskilt nu när förbundet ska utvecklas och förbättra sina internationella kontakter. Vi passade på att ställa några frågor för att få en bättre förståelse av hans bakgrund och passion.

Kan du berätta lite om din bakgrund och karriär?

– Jag är naturvetare med mer än 50 år i miljövårdens tjänst. Bland annat har jag arbetat i kommuner, fyra länsstyrelser och två centrala myndigheter, varav en som generaldirektör. Inom näringslivet har jag bland annat arbetat som miljöchef på Volvo samt chef för hållbar utveckling på Skanska. Jag har också arbetat inom Förenta Nationerna (FN), på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i Rom med Medelhavet, men även Karibien och Malackasundet med flera. Efter pensioneringen 2011 har jag varit ordförande i WWF, Världsnaturfonden, fram till 2022. Jag är nu ordförande i stiftelsen Östersjölaxen.

Hur började ditt intresse för båtar och segling?

– Mitt båtintresse började tidigt när jag byggde min optimistjolle 1962 och lärde mig segla. När jag var gymnasist seglade jag med min kompis segelbåten Pallakis, byggd 1894, som Sjöhistoriska museet sedan tog över och som fanns i Båthall 2, numera hos båtmagasinet i Rindö. Jag har nu en campingbåt från 1950-talet som jag använder här i Skärhamn på västkusten där jag bor.

Vad har du för engagemang inom båthistoriska föreningar?

– Jag är engagerad i Västkustens Träbåtsförening sedan ett antal år. Ett av våra viktigaste arrangemang är Västkustens Träbåtsfestival som går av stapeln i början av juli och som lockar 60 till 70 träbåtar och över 20 000 besökare. Jag brinner för att få Sverige att förstå vilket unikt kulturarv vi har och som vi måste vårda.

Vilka mål har du som ny vice ordförande i BHRF?

– Som vice ordförande i BHRF vill jag arbeta för att öka medvetenheten om vårt maritima kulturarv och dess betydelse. Jag vill främja samarbeten mellan olika organisationer och myndigheter samt stödja lokala föreningar och båtägare i deras arbete med att bevara och restaurera historiska båtar. Mitt mål är att vi ska kunna se fler evenemang och initiativ som lyfter fram vårt unika båtkulturarv.

Med Axel Wenblad som vice ordförande ser vi fram emot att dra nytta av hans gedigna erfarenhet och passion för miljö och båtkultur. Hans insatser kommer utan tvekan att stärka BHRF:s arbete och bidra till att bevara och främja vårt maritima kulturarv.

/Martin Prieto Beaulieu

Foto: Privat