Besöksminskning på Statens maritima museer efter återinförande av entréavgifter
Marinmuseet i Karlskrona

Statens maritima och transporthistoriska museer rapporterar minskade besöksantal efter återinförandet av entréavgifter. Enligt den senaste rapporten från Myndigheten för kulturanalys har besöken på tre av dessa museer minskat sedan återinförandet av entréavgifter, där Marinmuseet i Karlskrona var mest påverkat.

Tabellen nedan visar besöksstatistiken för dessa museer:

MuseerBesök 2022Besök 2023Minskning (%)
Marinmuseet, Karlskrona164,800119,084-28
Sjöhistoriska museet125,414117,544-6
Vrak – Museum of Wrecks71,02365,889-7

Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet som arbetar för att bevara, utveckla och sprida kunskap om det maritima och transporthistoriska kulturarvet.

Gör en kulturgärning och överväg att besöka Marinmuseet i Karlskrona och de andra museerna inom Statens maritima och transporthistoriska museer för att stödja bevarandet och uppskatta det maritima arvet.