Det rörliga kulturarvet

Förutsättningar för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet
Återrapportering av regeringsuppdrag. Läs hela rapporten här (PDF)!