Bottenfärger Vad gäller för träbåtar?

Det förekommer pågående processer i ämnet så vi har föresatt oss att skapa en bild av vad som sker och vad som gäller idag. Läs mer här!