KLASSBÅTAR

För nuvarande och kommande ägare av klassbåtar är det av värde att sådant material kan bevaras och finnas tillgängligt. http://www.klassbatar.se