Välkommen till Båthistoriska riksförbundet

Båthistoriska Riksförbundet (BHRF) bildades 1999 av ett antal veteranbåtsföreningar. Syftet är ”att främja förståelsen för och bevarandet av äldre båtar och skepp (fartyg)”. Detta gäller alla typer av fartyg, oavsett storlek, om de drivs av segel, motor eller ånga, eller är av trä, metall eller plast. Våra äldre båtar är en intressant men förbisedd del av det svenska kulturarvet – ett flytande kulturarv! Vi arbetar också för att bevara de hantverk och kunskaper som behövs för att bevara och bruka det flytande kulturarvet; -ett immateriellt maritimt kulturarv!

Båthistoriska Riksförbundet samarbetar inom ramen för Transporthistoriskt Nätverk (ThN) med övriga transportmedelhistoriska riksorganisationer i Sverige för att stärka bevaranderätten för hela det rörliga kulturarvet. I dag är denna rätt svag i svensk kulturarvslagstiftning, vilket märks i att nya bestämmelser ofta leder till att kulturarvsvärdet i de äldre båtarna förvanskas eller fördärvas, eller att deras nyttjande försvåras. Båthistoriska riksförbundets styrelse arbetar ideellt.

Nyheter

Besöksminskning på Statens maritima museer efter återinförande av entréavgifter

I media: Turerna bakom Alba – en helt okänd kändis

Ny ordförande för BHRF!

Dokument

Här hittar du de senaste dokumenten som är relevanta för oss båtvårdare:

Det rörliga kulturarvet (PDF)

Lägesanalys avseende bottenfärg på träbåtar (PDF)

Alkylatbensin (PDF)

Stärkt Bevaranderätt! (PDF)

Varvsklausul om handräckning mm (PDF)

Övergivna båtar (PDF)

Bli Medlem

Båthistoriska riksförbundet är öppet för organisationer som stödjer förbundets syfte att främja förståelsen för och bevarandet av äldre båtar och skepp (fartyg). Medlemmar ska betala den fastslagna årsavgiften till förbundet och har därmed också rösträtt vid årsstämman.

Våra medlemmar

Föreningen – Vi håller oss flytande

Nystartad förening som i samarbete med Utbildningsrederiet i Göteborg har bland annat genomfört båtrenoveringskurs och renoverar den omskrivna segeljakten Gandul från 1895.

Här kan du följa föreningens arbete: https://www.facebook.com/profile.php?id=100082081543685

Gäddvikens Segelsällskap

SSG verkar för att bevara och vårda traditionella seglande fritidsyachter samt främja hågen för livet på sjön. SSG är en mer än 100 år gammal ideell förening där verksamheten baseras på medlemmarnas arbete, både genom arbetsplikt och frivilliga insatser. SSG har ungefär 250 medlemmar och ca 100 segelyachter. Intresset för träbåtar är fortfarande stort och dessa utgör mer än 50% av de yachter som disponerar plats i klubbhamnen.

https://www.gaddviken.se

FJORDKLUBBEN

Sveriges märkesklubb för Fjordbåtar, med syfte att öka intresset för att bevara båtar från den klassiska norska tillverkaren.

https://www.fjordboatclub.se

MOTOR YACHT SOCIETY

Sveriges äldsta veteranmotorbåtklubb, med syfte att öka intresset för att bevara Sveriges klassiska motorbåtar och motorjakter.

http://www.mys.nu

SAIL YACHT SOCIETY

Sail Yacht Society (SYS) bildades 1990 med syfte att bevara de äldre segeljakter som finns i landet. https://sailyachtsociety.se

SILJANS FARTYGSFÖRENING

En förening med mål att verka för att öka intresset för Siljans klassiska fartygskultur.

LÄNK

RIVA CLUB SWEDEN

En mycket aktiv märkesklubb för den kända italienska båttillverkaren Riva. https://www.rivaclubsweden.se/bildgalleri/

ALLERGROKLUBBEN

Föreningen för alla Allergo båtar

http://allegroklubben.se/allegrocms/

LIDINGÖ SEGELSÄLLSKAP

Ett av Stockholms största och mest aktiva segelsällskap, som bland annat arrangerar stor-tävlingen Lidingö Runt.

https://www.lidingösegelsällskap.se

VETERANBÅTEN MSF

GAFF YACHT SOCIETY

Sveriges äldsta veteranbåtklubb, med syfte att öka intresset för att bevara Sveriges klassiska segelbåtar.

http://www.gys.se

CORONET YACHT CLUB

Sveriges största märkesklubb, med syfte att öka och säkerställa intresset för att bevara båtar från den klassiska danska tillverkaren Coronet. https://www.coronet.nu

CLASSIC OFFSHORE

Sveriges racerbåtsbåtklubb, med syfte att öka intresset för att bevara Sveriges klassiska racerbåtar.

Länk funkar ej

TRÄBÅTSÄLLSKAPET SKEPPSMYRAN

Lokal intresseförening med inriktning att bevara en klassisk båtvarvsmiljö i centrala Stockholm.

http://www.skeppsmyran.se

HERLINSSÄLLSKAPET

Herlinsällskapet bildades den 12 februari 2000 på Sjöhistoriska muséet i Stockholm. Ändamålet med sällskapet är att Tore Herlins arbete ska dokumenteras och hållas känt och hans båtar i möjligaste mån bevaras till eftervärlden.

Herlinsällskapet är även en kamrat- och stödförening för ägare till och älskare av Herlin-båtar. Vi vill genom denna webbplats förmedla Tore Herlins verk och göra hans verk tillgängliga för allmänheten. Tore levde med tanken att vem som än ville skulle få skapa en båt utifrån hans ritningar.

Länk till hemsidan

STOCKHOLMS SKEPPSFÖRENING

CARLSCRONA VETERANBÅTAR

Carlscrona Veteranbåtar, bildad 2002, är en ideell förening vars målsättning är att medverka till att bevara träbåtskulturen bl.a. genom samverkan med Marinmuseum. Vi vill arbeta för att dokumentera det träbåtsbestånd som finns lokalt och bygga upp en informationsbank vad gäller renovering och vård av gamla träbåtar.

https://www.carlscronaveteranbatar.se/

FÖRENINGEN KALMAR NYCKEL

TRÄBÅTSBYGGARNAS RIKSORGANISATION

GÖTA SEGELSÄLLSKAP

HELENEBORGS BÅTKLUBB

FÖRENINGEN ALLMOGEBÅTAR

VÄSTKUSTENS TRÄBÅTSFÖRENING

Västkustens Träbåtsförening är en ideell förening som vänder sig till alla som värnar om fritidsbåtar byggda av trä – eller annat material, men då byggda i traditionell anda och formspråk. idag har föreningen drygt 400 medlemmar, huvudsakligen på västkusten. Sedan 1994 anordnar föreningen en träbåtsfestival, numera i Skärhamn på Tjörn.

SKÄRGÅRDSKRYSSARFÖRBUNDET