Välkommen till Båthistoriska riksförbundet

Båthistoriska Riksförbundet (BHRF) bildades 1999 av ett antal veteranbåtsföreningar. Syftet är ”att främja förståelsen för och bevarandet av äldre båtar och skepp (fartyg)”. Detta gäller alla typer av fartyg, oavsett storlek, om de drivs av segel, motor eller ånga, eller är av trä, metall eller plast. Våra äldre båtar är en intressant men förbisedd del av det svenska kulturarvet – ett flytande kulturarv! Vi arbetar också för att bevara de hantverk och kunskaper som behövs för att bevara och bruka det flytande kulturarvet; -ett immateriellt maritimt kulturarv!

Båthistoriska Riksförbundet samarbetar inom ramen för Transporthistoriskt Nätverk (ThN) med övriga transportmedelhistoriska riksorganisationer i Sverige för att stärka bevaranderätten för hela det rörliga kulturarvet. I dag är denna rätt svag i svensk kulturarvslagstiftning, vilket märks i att nya bestämmelser ofta leder till att kulturarvsvärdet i de äldre båtarna förvanskas eller fördärvas, eller att deras nyttjande försvåras. Båthistoriska riksförbundets styrelse arbetar ideellt.

Nyheter

Fler nyheter

Dokument

Här hittar du de senaste dokumenten som är relevanta för oss båtvårdare:

Det rörliga kulturarvet (PDF)

Lägesanalys avseende bottenfärg på träbåtar (PDF)

Alkylatbensin (PDF)

Stärkt Bevaranderätt! (PDF)

Varvsklausul om handräckning mm (PDF)

Övergivna båtar (PDF)


Bli Medlem

Båthistoriska riksförbundet är öppet för organisationer som stödjer förbundets syfte att främja förståelsen för och bevarandet av äldre båtar och skepp (fartyg). Medlemmar ska betala den fastslagna årsavgiften till förbundet och har därmed också rösträtt vid årsstämman.


Bli Medlem

Våra medlemmar