Besök oss på Allt för sjön

Bottenfärger: Vad gäller för träbåtar?

Ny försäkring för alla klassiska båtar!

Båthistoriska Riksförbundets (BHRF:s) arbete för stärkt bevaranderätt för vårt flytande kulturarv.

Av de diskussioner vi haft med Riksantikvarieämbetet drar vi slutsatsen att vi nästa år kan få en förändring av svensk kulturavslagstiftning, nu på ett sätt som innebär en revolution inom svensk, och sannolikt europeisk kulturarvslagstiftning.

Vår nya logotyp är sjösatt!