Ny ordförande för BHRF!
BHRFs nya ordförande Dan Thorell ursprungligen från Gävle men sedan många år bosatt i Karlskrona. Foto: Martin Prieto Beaulieu

Vid senaste årsmötet i mars valdes Dan Thorell till ny ordförande för Båthistoriska Riksförbundet (BHRF). Många är nyfikna på vem Dan Thorell är, så vi ställde några frågor för att lära känna honom bättre.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

–Jag är en pensionerad sjöbefäl och statstjänsteman som är född och uppvuxen i Gävle. Jag har bott och verkat längs i stort sett hela den svenska kusten och bor idag med min hustru Marianne i ett sekelskifteshus på Aspö/Drottningskär i Karlskrona skärgård.

Vad har du arbetat med under ditt yrkesliv?

–Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med kust-, havs- och sjöfartsfrågor såväl nationellt som internationellt.

Vad gör du nu när du har gått i pension?

–Efter pensioneringen har jag kunnat ta tag i mitt båtintresse mer handgripligt. Jag renoverar för närvarande två större CG Pettersson-båtar, salongsbåten UNN byggd 1917 och utomskärsmotorkryssaren Cygnos byggd 1936, samt en Andunge nr 32 byggd 1960. Jag har alltid minst två av mina båtar i sjön och i år (2024) är det Carl Stuart, en CG Pettersson motorkryssare byggd 1931, samt Alona, en Tiedemannkryssare byggd 1952. Därutöver vårdar jag ett antal mindre träbåtar med blekingeanknytning.

Kan du berätta mer om ditt engagemang inom båthistoriska föreningar?

–Mitt båthistoriska engagemang fyller min tid väl. Utöver att vara ordförande i BHRF är jag också ordförande i Carlscrona Veteranbåtar, styrelseledamot i Motor Yacht Society (MYS) där jag är sektionsordförande i MYS Classic och MYS Historic, samt ledamot i Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtars (Veteranbåtsföreningen) styrelse.

Vad är dina visioner och mål för BHRF under din tid som ordförande?

–Jag vill att BHRF ska bli en ännu starkare röst för bevarandet av vårt maritima kulturarv. Vi ska arbeta för att öka medvetenheten om värdet av våra historiska båtar och fartyg samt de miljöer och traditioner som omger dem. Mitt mål är att skapa fler samarbeten med andra organisationer och myndigheter, och att erbjuda stöd och resurser till båtägare och föreningar. Genom att främja utbildning och engagemang i båthistoriska frågor hoppas jag kunna inspirera fler att värna om och delta i bevarandet av vårt gemensamma kulturarv.

Med Dan Thorell i rodret för BHRF ser vi fram emot att vidareutveckla riksförbundet och dess verksamhet. Målet är att stärka skyddet för vårt flytande kulturarv, oavsett om det gäller en allmogebåt, en fritidsbåt eller ett fartyg. Vi kommer även att fokusera på att bevara de miljöer och den båtkultur som omger dessa unika klenoder. Med Thorells omfattande erfarenhet och engagemang är vi övertygade om att BHRF står inför en spännande framtid.

/Martin Prieto Beaulieu

Till vänster: BHRFs nya ordförande Dan Thorell ursprungligen från Gävle men sedan många år bosatt i Karlskrona. Foto: Martin Prieto Beaulieu