RAÄ: 4,75 miljoner fördelade till ideella organisationer
Saltkråkan Race 2023

Riksantikvarieämbetet tillkännager årets fördelning av bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet är att stödja dessa organisationer i deras arbete med att möjliggöra för människor att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön. För 2024 har 24 organisationer beviljats stöd, bland andra Sveriges Ångbåtsförening, Stiftelsen Maritimt Kulturarv, Sveriges Segelfartygsförbund och BHRF.

Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/riksantikvarieambetet/pressreleases/475-miljoner-foerdelade-till-ideella-organisationer-inom-kulturmiljoeomraadet-3310582?