VÄSTKUSTENS TRÄBÅTSFÖRENING

Västkustens Träbåtsförening är en ideell förening som vänder sig till alla som värnar om fritidsbåtar byggda av trä – eller annat material, men då byggda i traditionell anda och formspråk. idag har föreningen drygt 400 medlemmar, huvudsakligen på västkusten. Sedan 1994 anordnar föreningen en träbåtsfestival, numera i Skärhamn på Tjörn.