HERLINSSÄLLSKAPET

Herlinsällskapet bildades den 12 februari 2000 på Sjöhistoriska muséet i Stockholm. Ändamålet med sällskapet är att Tore Herlins arbete ska dokumenteras och hållas känt och hans båtar i möjligaste mån bevaras till eftervärlden.

Herlinsällskapet är även en kamrat- och stödförening för ägare till och älskare av Herlin-båtar. Vi vill genom denna webbplats förmedla Tore Herlins verk och göra hans verk tillgängliga för allmänheten. Tore levde med tanken att vem som än ville skulle få skapa en båt utifrån hans ritningar.

Länk till hemsidan