Två legendariska fiskebåtar till upphuggning

Två legendariska fiskebåtar, Nordvåg och Sandö, ska nu huggas upp, trots att de är K-märkta av Sjöhistoriska museet. Det är uppenbart att vi behöver förbättra det juridiska skyddet för vårt flytande kulturarv. Det är även nödvändigt att utveckla stödet för att bevara, använda och utveckla verksamheten kring äldre båtar och fartyg.

Observera att Fartyget Sandö tilldelades restaureringsbidrag på 50 000 kr senast våren 2023 från Sjöhistoriska museet. Ett bidrag som inte betalades ut, meddelar Sjöhistoriska museet.

Läs mer här: https://www.tidningenvastsverige.se/artikel/tre-legendariska-fiskebatar-till-upphuggning/

Fartyget Sandö. Foto: Karolina Matts