Riksantikvarieämbetet: Sista chansen att ansöka om bidrag till kulturarvsarbete

Svenska Arkivförbundet, Mjörns ångbåtsförening och Sveriges Dövas Riksförbund har alla en gemensam nämnare – de har framgångsrikt ansökt om och erhållit bidrag från Riksantikvarieämbetet för sina kulturarvsprojekt. Den 31 januari är sista dagen för att lämna in ansökningar för årets bidrag.

Få mer information här: https://www.raa.se/2024/01/hog-tid-att-soka-bidrag-till-kulturarvsarbete/

Bild: Saltkråkan Race 2024. Foto: Martin Prieto Beaulieu