Riksantikvarieämbetet: Bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Detta bidrag är tillgängligt för ideella organisationer som främst verkar inom kulturmiljöområdet. Målet är att stödja organisationer som aktivt bidrar till att människor får möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön. Dessutom strävar bidraget efter att främja bevarandet, användningen och utvecklingen av en mångfald av kulturmiljöer.
Den 27 november 2023 öppnar ansökningsperioden för 2024 och pågår till och med den 7 januari 2024.

Läs mer här: https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-ideella-organisationer-inom-kulturmiljoomradet/

Foto: Martin Prieto Beaulieu