Dags att söka om fartygsstöd

Bevarande och användning av äldre fartyg är både komplex och kostsam. Sjöhistoriska museet stöder detta genom att tilldela ekonomiska bidrag för reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

Ny omgång för att ansöka om fartygsstöd öppnar redan 1 december. Sista ansökningsdag är 31 januari 2024.

Läs mer här: https://www.sjohistoriska.se/utforska/fartyg-kulturmiljoer/fartygsstod

Foto: Martin Prieto Beaulieu