BHRF är numera medlem i European Maritime Heritage (EMH)

Genom sitt medlemskap i EMH stärker nu BHRF sitt samarbete med likasinnade organisationer i Europa. EMH är idag Europas främsta intresseförening för alla som arbetar inom det maritima kulturarvet.

European Maritime Heritage (EMH) är en ideell organisation för privatägare av traditionella fartyg, liksom för maritima museer och andra intresserade organisationer. Den grundades 1995 i Rotterdam.

EMH:s mål syftar till att främja ömsesidigt samarbete inom den omfattande gemenskapen av organisationer i Europa, inklusive museer, som är engagerade i att bevara och hålla vårt maritima arv levande.

EMH är medförfattare till den välkända Barcelona Charter som ger riktlinjer för restaurering av historiska fartyg och tog initiativet till skapandet av Wilhelmshaven Memorandum of Understanding for the international travel on traditional ships in European waters.

EMH är medlem i INTERNATIONAL CONGRESS OF MARITIME MUSEUMS och ASSOCIATION OF THE MARITIME MUSEUMS OF THE MEDITERRANEAN, och är en godkänd organisation av EUROPEAN COMMITTEE FOR DRAWING UP STANDARDS IN THE FIELD OF INLAND NAVIGATION (CESNI).

Läs mer här: https://emh-org.com/wp/