Almagrundet räddas i Gävle – ny stiftelse tar över

Fyrskeppet, Almagrundet, har säkrats för framtiden tack vare en generös gest från affärsmannen Sten Dybeck. Skeppet har förvärvats och donerats till en nybildad stiftelse, vilket garanterar dess fortsatta existens. Utöver detta bidrar Dybeck med ekonomiskt stöd för att säkerställa båtens långsiktiga bevarande. Tack vare denna insats kan Almagrundet fortsätta att berika Gävles kulturarv och historia.

Läs mer här: https://www.gd.se/2024-02-09/sa-raddas-almagrundet-kvar-i-gavle-stiftelse-tar-over

Eller här: https://fyr.org/wiki/index.php/Fyrskepp_Nr_2B_Almagrundet

Foto: Rasmusson, Leif. Sjöhistoriska museet