Sammansättningen av BHRF:s Styrelse för 2023

Vi presenterar stolt de nyinvalda medlemmarna i BHRF:s styrelse från och med årsmötet 2023: Bengt Johansson (Utbildningsrederiet), Jonas Olsson (Västkustens träbåtsförening), Dan Thorell (Carlscrona veteranbåtar) och Lars Beckman (Valdemarsviks träbåtsförening). Vi vill också rikta vårt varma tack till våra avgående medlemmar, Ilona Orgmetz och Eva Karlsson Klungers. Sven Jönsson, som har varit med sedan förbundets grundande, fortsätter att bidra som adjungerad och kommer under det kommande verksamhetsåret att överlämna kassörsuppgiften.

Styrelsen består av följande funktioner och personer:

Ordförande: Fredrik Leijonhufvud

Vice Ordförande: Rutger Palmstierna

Kassör: Martin Prieto Beaulieu

Sekreterare: Pelle Brandt

Övriga medlemmar:

Rolf Bernström

Bengt Johansson

Dan Thorell

Jonas Olsson

Lars Beckman

Adjungerad:

Sven Jönsson