Rörliga kulturarvet – värda att bevara?

Detta är rubriken på en inspirerande kampanj som initierats av Mats Arrhénborg, en aktiv medlem i Heleneborgs Båtklubb i Stockholm. Mats är även hjärnan bakom den uppmärksammade montern med samma tema som presenterades på årets båtmässa Allt för Sjön 2023.

Kampanjen, som inkluderar en namninsamling, strävar efter att främja idén om att införa en sänkt momssats på 6 % för underhåll och renovering av äldre transportmedel. Dessutom förordar den möjligheten till rotavdrag när man anlitar hantverkare för att utföra renoveringsarbeten. Denna kampanj är ett viktigt steg i att säkra bevarandet av vårt rörliga kulturarv och understryker dess betydelse för kommande generationer.

Se mer här: