Riksantikvarieämbetet: Bidrag till kulturarvsarbete

Bidrag till kulturarvsarbete utgör statliga medel som fördelas av Riksantikvarieämbetet för att stödja insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Fördelningen av bidraget regleras av förordningen (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete. Bidraget tilldelas en gång per år och betalas ut i förskott. Den sökande specificerar själv den förväntade projektperioden.

Under de senaste åren har bidraget uppgått till 17 miljoner kronor per år. Det exakta beloppet för år 2024 kommer att fastställas i regeringens regleringsbrev, vilket förväntas offentliggöras i december.

Ansökningsperioden för 2024 öppnar den 1 december 2023 och pågår till och med den 31 januari 2024.

Beslut angående nästa års fördelning planeras att fattas i maj 2024.

Läs mer här