Båthistoriska Riksförbundets (BHRF:s) arbete för stärkt bevaranderätt för vårt flytande kulturarv.

Av de diskussioner vi haft med Riksantikvarieämbetet drar vi slutsatsen att vi nästa år kan få en förändring av svensk kulturavslagstiftning, nu på ett sätt som innebär en revolution inom svensk, och sannolikt europeisk kulturarvslagstiftning. Sedan Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna fastställde den första svenska kulturarvslagstiftningen, har denna varit inriktad på ”markbundna företeelser” som runstenar och viktiga byggnader, även om detta begrepp har under århundradena vidgats något. Nu får vi med även transportmedlen! Med en sådan lag – en stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet – ska våra gamla båtar få bevaras som de är, och inte behöva anpassas till nya regler och ogenomtänkta metoder.   Läs mer här!