Framgångsrikt Höstmöte 2022 på Sjöhistoriska Museet

BHRF:s höstmöte 2022, som hölls den 12 november på Sjöhistoriska museet i Stockholm, visade sig vara en framgång med en engagerande serie föredrag och ett intresserat deltagande från medlemsorganisationerna. Den positiva responsen har inspirerat styrelsen att planera för ett liknande möte under hösten 2023.