Det rörliga kulturarvet

Förutsättningar för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvetÅterrapportering av regeringsuppdrag. Läs hela rapporten här (PDF)!

Ny försäkring för alla klassiska båtar!

En arbetsgrupp knuten till Veteranbåten och BHRF jobbar nu med att få fram en ny försäkring och arbetet fortgår med en försäkringsleverantör. Vi återkommer när allt är klart!