Briggen Tre Kronor säljs till högstbjudande efter konkursbeslut

Det är med tungt hjärta vi meddelar att den historiska briggen Tre Kronor har ställts inför ekonomiska utmaningar och tvingats in i konkurs. Efter det sorgliga beslutet är fartyget nu till salu och kommer att gå till högstbjudande.

Briggen Tre Kronor har varit en stolt symbol för maritim historia och seglingskultur. Dess konkurs är inte bara en förlust för de som älskar sjöfartens äventyr och arv, utan även för det kulturarv som fartyget självt representerar.

Trods den svåra situationen ger detta en möjlighet för en entusiastisk köpare att överta detta fantastiska fartyg. Att äga Briggen Tre Kronor är att ta på sig ansvaret att vårda och bevara en levande del av Sveriges maritima arv. Hoppet är att en passionerad ägare kommer att stiga fram och säkra dess framtid, så att dess seglingssaga kan fortsätta och inspirera kommande generationer.

Läs mer här: https://www.hamnen.se/briggen-tre-kronor-i-konkurs-saljs-till-hogstbjudande/