Båtbyggare och doktorand undersöker klinkbåtstraditionen i Stockholms skärgård

Fredrik Leijonhufvud, båtbyggare och doktorand, har ägnat mycket tid åt att utforska klinkbåtstraditionen i Stockholms skärgård. Genom noggranna studier av gamla båtar och rekonstruktioner fördjupar han kunskapen om detta nordiska båtbyggnadshantverk.

Efter en omväg genom universitetsvärlden fann Fredrik Leijonhufvud sin passion för traditionellt båtbyggeri och klinkbåtstraditionen. Efter att ha utbildat sig på Skeppsholmens folkhögskola blev Fredrik lärare. Nu doktorerar han på klinkbåtstraditionen vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

I sitt doktorandprojekt fokuserar Leijonhufvud på klinkbåtstraditionen i Stockholms skärgård mellan 1800-1910. Med endast fem bevarade båtar att undersöka ska han rekonstruera en av dem och samlat in omfattande källmaterial från bland annat Nordiska museet.

Betydelsen av att rekonstruera en av de gamla båtarna understryks av Leijonhufvud, som menar att det är det mest intressanta sättet att förstå byggprocessen och de tankegångar som styrde båtbyggarna, då det inte fanns några ritningar att följa.

Leijonhufvuds arbete kastar ljus över en viktig del av det nordiska immateriella kulturarvet och bidrar till en djupare förståelse för hur dessa traditionella båtar en gång byggdes och användes i Stockholms skärgård.

Läs mer här: https://www.gu.se/forskning/studerar-hantverket-genom-gamla-batar

Och här kan du följa Fredriks forskning: https://batbyggarkonst.se/

Bild till vänster: Fredrik Leijonhufvud. Foto: Martin Prieto Beaulieu