Båtägare har sista ordet om undersökningar av biocidfärger

I fråga om hur undersökningar av biocidfärger på privata fritidsbåtar ska genomföras, är det inte kommunen som bestämmer, utan båtägaren själv. Ett beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län har klargjort detta genom att ogiltigförklara ett tidigare krav från Sollentuna kommun som riktades mot fem olika båtklubbar.

Det grundläggande argumentet är att en båtklubbs styrelse inte har så kallad ”rådighet” över en klubbmedlems båt. Det innebär att ansvaret för aspekter som biocidfärger på båten vilar helt på båtens ägare.

Läs mer här.