BHRF på Almedalsveckan 2023

BHRFs medverkan under Almedalsveckan 2023 genomfördes inom ramen för Transporthistoriskt Nätverk (THN). Utmaningarna för det rörliga kulturarvet engagerade såväl politiker som besökare. Från BHRF deltog Rutger Palmstierna, Pelle Brandt och Martin Prieto Beaulieu. På onsdagen modererade Rutger ett seminarium under rubriken Stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet – upp till bevis politiker! Kulturutskottets ordförande Amanda Lind (MP) och Marléne Lund Kopparklint (M) från Miljö- och jordbruksutskottet deltog. Frågan togs upp om ett skydd för det rörliga med hänvisning till den rapport som Riksantikvarieämbetet tog fram 2018. Transporthistoriskt Nätverk begär att rapporten ska skickas på remiss så att arbetet kan gå vidare. Bägge riksdagsledamöterna var positiva till detta och framförde att det är viktigt att stärka lagskyddet för det rörliga kulturarvet. Under seminariets gång diskuterades även samverkansformer och hur en fortsatt dialog mellan riksdagsledamöter och nätverket skulle kunna föras vidare.

Se seminariet på Youtube: