Sjöhistoriska ökar stöd till kulturhistoriska fartyg

Ångfartyget Norrtelje, Norrtälje. Foto: Martin Prieto Beaulieu

Sjöhistoriska museet har tilldelat ett rekordstort stöd på 1,5 miljoner kronor för att stödja renoveringar av 14 kulturhistoriska fartyg runt om i landet. Behovet av stöd är stort då många fartyg behöver omfattande renoveringar. Ett av de största projekten är renoveringen av träskrovet på det 120-åriga segelfartyget Sarpen i Simrishamn. Ångfartyget Norrtälje, byggt 1899, som […]