Besöksminskning på Statens maritima museer efter återinförande av entréavgifter

Marinmuseet i Karlskrona

Statens maritima och transporthistoriska museer rapporterar minskade besöksantal efter återinförandet av entréavgifter. Enligt den senaste rapporten från Myndigheten för kulturanalys har besöken på tre av dessa museer minskat sedan återinförandet av entréavgifter, där Marinmuseet i Karlskrona var mest påverkat. Tabellen nedan visar besöksstatistiken för dessa museer: Museer Besök 2022 Besök 2023 Minskning (%) Marinmuseet, Karlskrona […]