Riksantikvarieämbetet: Bidrag till kulturarvsarbete

Bidrag till kulturarvsarbete utgör statliga medel som fördelas av Riksantikvarieämbetet för att stödja insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Fördelningen av bidraget regleras av förordningen (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete. Bidraget tilldelas en gång per år och betalas ut i förskott. Den sökande specificerar själv den förväntade projektperioden. Under de senaste […]