Rapport från HaV: Ökande problem med uttjänta fritidsbåtar hotar miljön

En färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) belyser det växande problemet med uttjänta och övergivna fritidsbåtar i Sverige. Antalet sådana båtar, som utgör både miljöhot och skräp, ökar med flera tusen varje år. Fartygen, som ofta innehåller farliga ämnen som plastskrov, tungmetaller och asbest, utgör en risk för vår miljö och hav. HaV föreslår […]