Sammansättningen av BHRF:s Styrelse för 2023

Vi presenterar stolt de nyinvalda medlemmarna i BHRF:s styrelse från och med årsmötet 2023: Bengt Johansson (Utbildningsrederiet), Jonas Olsson (Västkustens träbåtsförening), Dan Thorell (Carlscrona veteranbåtar) och Lars Beckman (Valdemarsviks träbåtsförening). Vi vill också rikta vårt varma tack till våra avgående medlemmar, Ilona Orgmetz och Eva Karlsson Klungers. Sven Jönsson, som har varit med sedan förbundets […]