Båtägare har sista ordet om undersökningar av biocidfärger

I fråga om hur undersökningar av biocidfärger på privata fritidsbåtar ska genomföras, är det inte kommunen som bestämmer, utan båtägaren själv. Ett beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län har klargjort detta genom att ogiltigförklara ett tidigare krav från Sollentuna kommun som riktades mot fem olika båtklubbar. Det grundläggande argumentet är att en båtklubbs styrelse inte […]