Transporthistoriskt Nätverk (ThN) – En samarbetsplattform för det rörliga kulturarvet

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) utgör en samarbetsorganisation på riksplanet där BHRF samverkar med andra riksorganisationer inom det rörliga kulturarvet, såsom tåg, flyg och vägfordon. Just nu fokuserar ThN på att noggrant övervaka Transportstyrelsens nya avgifter för registerhållning och tillsyn av skepp och registrerade båtar. Dessutom fortsätter ThN att aktivt arbeta med att påverka våra politiker för […]